Ce este un studiu geotehnic?

Atunci când achiziționați un teren în vederea unei construcții de orice tip primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă adresați unor laboratoare și ingineri de specialitate pentru realizarea unui studiu geotehnic, pentru că rezultatele studiului geotehnic vor determina proiectarea fundației. În funcție de caracteristicile solului se va determina adâncimea fundației, dar și compoziția acesteia. După cum putem intui cu toții, o construcție este cu atât mai sigură cu cât este ridicată pe o fundație solidă.

Orice studiu geotehnic elaborat la standardele de calitate recomandate cuprinde trei faze distincte care implică forță de muncă de specialități diferite!

Faza lucrărilor de teren

În mod evident, acesta este primul pas care se face după contractarea unei lucrări și constă în deplasarea la fața locului a unei echipe atașate laboratorului care elaborează studiul. Se vor executa unul sau mai multe foraje, în funcție de suprafața terenului. În funcție de caracteristicile solului, concluziile valabile pentru forajul în cauză sunt valabile pe o distanță de 100-200 m în jurul forajului. Acest lucru înseamnă că, atunci când doriți să construiți o casă este de ajuns un singur foraj, în timp ce pentru o hală (de exemplu) vor fi necesare mai multe foraje.

În afară de foraj se va executa, de asemenea, o penetrare dinamică cu con și se vor preleva probe de teren tulburate și netulburate.De regulă se prelevează câte o probă la fiecare 50 cm forați.

Probele de teren vor fi duse la laborator pentru investigațiile specifice.

Faza de laborator

Odată ce probele ajung la laborator se trece analiza geotehnică a fiecărei probe în parte pentru stabilirea unor caracteristici importante  a solului, precu:

  1. -Plasticitatea: limita de curgere, limita framântare, indice plasticitate, indice consistenta
  2. -Structura: greutate volumica, porozitate, indice de porozitate, gradul de umiditate
  3. -Caracteristicile contractile
  4. -Compresibilitatea: modulul de compresibilitate, coeficient de tasare specifica, tasare specifica la inundare
  5. pentru fiecare foraj se vor prezenta: curbe de compresiune/tasare, diagrame ternare – argile – prafuri – nisipuri

-umiditate naturală, granulozitate

Pentru stabilirea fiecărei caracteristici în parte probele prelevate trec printr-o serie de măsurători, experimente și investigații specifice pe care nu le vom detalia acum.

Faza de birou

În această ultimă fază are loc colectarea, centralizarea și interpretarea datelor obținute în faza de laborator în vederea elaborării referatului final. Acesta va conține o prezentare generală a caracteristicilor zonei, o prezentare a datelor specifice obținute, concluziile inginerului de specialitate și diferite recomandări pentru proiectarea fundațiilor.

După cum se poate observa, elaborarea unui studiu geotehnic este un proces extrem de laborios care implică mai mulți specialiști, iar un studiu geotehnic foarte bine elaborat poate face diferența într-o fundație sigură și stabilă, sau o fundație care după puțină vreme începe să evidențieze diferite lipsuri, iar de o fundație trainică depinde comfortul și siguranța celor care doresc să construiască ceva.

Alegerea firmei de specialitate cu care doriți să colaborați este extrem de importantă, deoarece există, din păcate, firme care elaborează studii geotehnice la un preț care ia ochii, dar fără analizarea probelor, întocmind referatul final doar pe baza recunoașterii solului cu care au de a face, iar fiecărei caracteristici în parte îi este atribuită valoarea medie specifică pentru acel tip de sol. Acest lucru va duce la elaborarea unui studiu geotehnic inexact, iar aceasta inexactitate se poate întoarce oricând împotriva beneficiarului însăși.


Leave a Comment